Cennik Sprzedawcy

Ceny energii na podstawie cennika taryfowego energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G, spoza obszaru PGE Dystrybucja S.A., obowiązujący od 01.01.2023 roku *:

  • G11 – 1,5400 zł/kWh 
  • G12 – 1,6617 zł/kWh (dzienna) / 1,3026 zł/kWh (nocna)
  • G12w – 1,9102 zł/kWh (dzienna) / 1,2571 zł/kWh (nocna)
  • G12n – 1,7294 zł/kWh (dzienna) / 1,1427 zł/kWh (nocna)
  • opłata handlowa: 8,61 zł/mies.

Dodatkowo otrzymujesz:

  • umowę kompleksową na sprzedaż energii i jej dystrybucję,
  • jedną prostą i czytelną fakturę,
  • płatności w cyklu miesięcznym.

Umowę wraz z pozostałymi dokumentami podpiszesz z nami elektronicznie, a wszystkie formalności załatwimy za Ciebie.

 

Cennik Sprzedawcy(*)

Ceny za energię elektryczną(*) stosowane w rozliczeniach, na innej podstawie niż w oparciu o zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G PGE Obrót S.A., do limitów zużycia w punkcie poboru energii w 2023 r. zgodnie z ustawą (**):

Ceny maksymalne za energię elektryczną(*) stosowane w rozliczeniach, dla odbiorców z grup taryfowych G uprawnionych zgodnie z ustawą (***), po przekroczeniu maksymalnego progu zużycia, o którym mowa w ustawie (**)

G11

1,5400 zł/kWh

0,5092 zł/kWh

0,8585 zł/kWh

G12

1,6617 zł/kWh (dzienna) / 1,3026 zł/kWh (nocna)

0,6063 zł/kWh (dzienna) / 0,3398 zł/kWh (nocna)

0,8585 zł/kWh (dzienna) / 0,8585 zł/kWh (nocna)

G12w

1,9102 zł/kWh (dzienna) / 1,2571 zł/kWh (nocna)

0,6180 zł/kWh (dzienna) / 0,4002 zł/kWh (nocna)

0,8585 zł/kWh (dzienna) / 0,8585 zł/kWh (nocna)

G12n

1,7294 zł/kWh (dzienna) / 1,1427 zł/kWh (nocna)

0,5659 zł/kWh (dzienna) / 0,3930 zł/kWh (nocna)

0,8585 zł/kWh (dzienna) / 0,8585 zł/kWh (nocna)

Opłata handlowa8,61 zł/mies.0,00 zł /mies. (brak opłaty handlowej)0,00 zł/mies. (brak opłaty handlowej)

* Stawki za energię zawierają 23 % podatek od towarów i usług VAT oraz podatek akcyzowy 5 zł/MWh. Stawka za opłatę handlową zawiera stawkę podatku VAT (23%).

** Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

*** Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku.

 

 

lumipge_site