Oferta taryfowa - cennik Sprzedawcy

Zmień Sprzedawcę na Lumi już dziś!

Szczegóły oferty:

  • umowa kompleksowa na sprzedaż energii i jej dystrybucję,
  • jedna prosta i czytelna faktura,
  • płatności w cyklu miesięcznym,
  • atrakcyjna cena za energię w grupie taryfowej G 11 (zgodnie z Cennikiem taryfowym), z zastosowaniem w rozliczeniach:
    - do 30.06.2024 r. stawki z Tarczy Solidarnościowej, która wynosi 0,5092 zł/kWh (brutto) do limitu zużycia1,
    - od 1.07.2024 r. stawki z Cennika taryfowego wynoszącej 1,0517 zł/kWh (brutto),
  • opłata handlowa do 30.06.2024 r. to 0 zł według stawki z Tarczy Solidarnościowej, a od 1.07.2024 wynosi 8,61 zł miesięcznie (brutto).

Pamiętaj!

Zawierając z nami Umowę zabezpieczasz cenę energii w 2024 roku. W przypadku przedłużenia obowiązywania Tarczy Solidarnościowej, dalej będzie miała ona zastosowanie w Twoich rozliczeniach.

1powyżej limitu zużycia cena wynosi 0,8585 zł/kWh (brutto)

Umowę wraz z pozostałymi dokumentami podpiszesz z nami elektronicznie, a wszystkie formalności załatwimy za Ciebie.

Jeśli chcesz przejść do Lumi na inną taryfę niż G11, wypełnij formularz "Zamów telefonicznie".

Zamrożone ceny energii elektrycznej obowiązują w pierwszej połowie 2024 roku (od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku).

W pierwszej połowie 2024 roku (od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku) obowiązują ceny energii elektrycznej i zgodnie z poniższą tabelą:

 

Cennik Sprzedawcy(*)

Ceny za energię elektryczną(*) stosowane w rozliczeniach, na innej podstawie niż w oparciu o zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G PGE Obrót S.A., do limitów zużycia w punkcie poboru energii w pierwszej połowie 2024 r. (od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku) zgodnie z ustawą (**):

Ceny maksymalne za energię elektryczną(*) stosowane w rozliczeniach, dla odbiorców z grup taryfowych G uprawnionych zgodnie z ustawą (***), po przekroczeniu maksymalnego progu zużycia, o którym mowa w ustawie (**)

G11

1,5400 zł/kWh

0,5092 zł/kWh

0,8585 zł/kWh

G12

1,6617 zł/kWh (dzienna) / 1,3026 zł/kWh (nocna)

0,6063 zł/kWh (dzienna) / 0,3398 zł/kWh (nocna)

0,8585 zł/kWh (dzienna) / 0,8585 zł/kWh (nocna)

G12w

1,9102 zł/kWh (dzienna) / 1,2571 zł/kWh (nocna)

0,6180 zł/kWh (dzienna) / 0,4002 zł/kWh (nocna)

0,8585 zł/kWh (dzienna) / 0,8585 zł/kWh (nocna)

G12n

1,7294 zł/kWh (dzienna) / 1,1427 zł/kWh (nocna)

0,5659 zł/kWh (dzienna) / 0,3930 zł/kWh (nocna)

0,8585 zł/kWh (dzienna) / 0,8585 zł/kWh (nocna)

Opłata handlowa8,61 zł/mies.0,00 zł /mies. (brak opłaty handlowej)0,00 zł/mies. (brak opłaty handlowej)

* Stawki za energię zawierają 23 % podatek od towarów i usług VAT oraz podatek akcyzowy 5 zł/MWh. Stawka za opłatę handlową zawiera stawkę podatku VAT (23%).

** Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

*** Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku oraz 2024 roku.

lumipge_site