Zarząd

  • Mariusz Rędaszka Prezes Zarządu
  • Janusz Magoń Wiceprezes Zarządu

Rada nadzorcza

  • Piotr Sudoł Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Waldemar Szumny Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Edyta Sadek Członek Rady Nadzorczej
  • Grażyna Karłowicz-Stoma Członek Rady Nadzorczej
  • Marta Nowosad Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Gajewski Członek Rady Nadzorczej

Dane spółki

PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów
KRS: 0000030499
NIP: 813-02-68-082
Kapitał zakładowy: 529.923.900,00 zł

Działamy odpowiedzialnie

Działamy w zgodzie z kodeksem standardów etycznych odpowiedzialnego biznesu. Pobierz nasz Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych, Kodeks Etyki, zasady Compliance oraz Politykę Antykorupcyjną aby dowiedzieć się więcej.

Kodeks Postępowania Kodeks Etyki Compliance Polityka antykorupcyjna

 

 

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych dla klientów PGE Obrót S.A. oraz osób zainteresowanych zawarciem umowy z PGE Obrót S.A.

Pobierz

 

 

Inspektor Ochrony Danych PGE Obrót

Inspektor Ochrony Danych – Anna Tatara

Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Ewa Szcząchor

iod-pgeobrotsa@gkpge.pl

W sprawie ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych klikając w poniższy przycisk.

Napisz

 

 

Lista podmiotów z Grupy Kapitałowej PGE

Przejdź do strony

 

 

Lista partnerów handlowych PGE Obrót S.A.

Przejdź do strony

 

 

LumiPGE - city-kontakt
lumipge_site