Zarząd

  • Piotr NastajPrezes Zarządu
  • Michał CzerniakWiceprezes Zarządu

Rada nadzorcza

  • Michał Czarnik Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł ZyśkoSekretarz Rady Nadzorczej
  • Ewa Kossak Członek Rady Nadzorczej
  • Dorota Skrzypek Członek Rady Nadzorczej

Dane spółki

PGE CENTRUM SP. Z O.O.
00-496 Warszawa
ul. Mysia 2
KRS: 0000521210
NIP: 701-04-36-932
Kapitał zakładowy: 47.920.000,00 zł

Działamy odpowiedzialnie

Działamy w zgodzie z kodeksem standardów etycznych odpowiedzialnego biznesu. Pobierz nasz Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych oraz Kodeks Etyki, aby dowiedzieć się więcej.

Pobierz Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Pobierz Kodeks Etyki

 

 

Struktura paliw

Informacje dla Klientów o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Centrum sp. z o.o. (Lumi) w 2019 roku, zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z 4 maja 2007 roku.

Pobierz

 

 

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych dla klientów PGE Centrum Sp. z o.o. oraz osób zainteresowanych zawarciem umowy z PGE Centrum Sp. z o.o..

Pobierz

 

 

Inspektor Ochrony Danych PGE Centrum

W sprawie ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (którym jest Pan Maciej Kaczmarski) klikając w poniższy przycisk.

Napisz

 

 

Lista podmiotów z Grupy Kapitałowej PGE

Przejdź do strony

 

 

Lista partnerów biznesowych PGE Centrum sp. z o.o.

Pobierz

 

 

Umowa Gwarancyjna na potrzeby koncesji na obrót energią elektryczną

Pobierz
LumiPGE - city-kontakt
lumipge_site