Zarząd

  • Piotr NastajPrezes Zarządu
  • Michał CzerniakWiceprezes Zarządu

Rada nadzorcza

  • Michał Czarnik Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Romuald Kobyliński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł ZyśkoSekretarz Rady Nadzorczej
  • Ewa Kossak Członek Rady Nadzorczej

Dane spółki

PGE CENTRUM SP. Z O.O.
00-496 Warszawa
ul. Mysia 2
KRS: 0000521210
NIP: 701-04-36-932
Kapitał zakładowy: 47.920.000,00 zł

Działamy odpowiedzialnie

Działamy w zgodzie z kodeksem standardów etycznych odpowiedzialnego biznesu. Pobierz nasz Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych, aby dowiedzieć się więcej.

Pobierz

 

 

Struktura paliw

Informacje dla Klientów o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Centrum sp. z o.o. (Lumi) w 2019 roku, zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z 4 maja 2007 roku.

Pobierz

 

 

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych dla klientów PGE Centrum Sp. z o.o. oraz osób zainteresowanych zawarciem umowy z PGE Centrum Sp. z o.o..

Pobierz

 

 

Inspektor Ochrony Danych PGE Centrum

W sprawie ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (którym jest Pan Maciej Kaczmarski) klikając w poniższy przycisk.

Napisz

 

 

Lista podmiotów z Grupy Kapitałowej PGE

Przejdź do strony

 

 

Lista partnerów biznesowych PGE Centrum sp. z o.o.

Pobierz
LumiPGE - city-kontakt
lumipge_site