Zasady Ochrony Danych, którymi kieruje się Grupa Kapitałowa PGE

Wartości

Prywatność i ochrona Danych to wartości ważne dla GK PGE. Zdajemy sobie sprawę, że bez nich pozbawieni jesteśmy podmiotowości i że można je ograniczać tylko proporcjonalnie do ochrony innych wartości.

Styl

Prywatność to poczucie bezpieczeństwa, spokoju, jakość życia. Komunikując się z ludźmi (klientami, kontrahentami i pracownikami) staramy się, aby czuli się z nami bezpiecznie. Zapewniamy zrozumienie dla ich okoliczności,  w jakich się znajdują, ich reakcji i potrzeb, bo sami  również często znajdujemy się w podobnych sytuacjach.  Nie frustrujemy się naszymi odczuciami, bo to oni (klienci, kontrahenci, pracownicy) komunikując się z nami bardziej odczuwają swoją słabość względem systemu, niż my, którzy w tym momencie jesteśmy jego częścią.

Legalność

W GK PGE Dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Dbamy o to, aby ustalić podstawę prawną przetwarzania. Ustalamy i spełniamy obowiązki ochrony Danych.

Rzetelność

GK PGE wykorzystujemy Dane uczciwie i rzetelnie. Przetwarzamy tylko Dane, które są adekwatne, stosowne i niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. Komunikujemy uczciwie i rzetelnie, zgodnie z prawdą.

Przejrzystość

Komunikujemy możliwie prosto i czytelnie. Unikamy języka prawniczego. Nasza komunikacja jest zrozumiała i przejrzysta. Staramy się, aby każdy mógł zrozumieć nasze komunikaty.

Celowość

Dane zbieramy w konkretnych celach i nie wykorzystujemy ich inaczej, chyba że jest to legalne i wypełnimy wszystkie dodatkowe obowiązki (np. poinformujemy o zmianie celu przetwarzania).

Minimalizacja

Minimalizujemy przetwarzanie Danych. Nie pozyskujemy Danych na zapas, udostępniamy je tylko osobom, które muszą je znać i przechowujemy tylko tak długo jak są potrzebne.

Prawidłowość

Dbamy o prawidłowość Danych, weryfikujemy Dane i umożliwiamy ich aktualizację osobom, które są ich właścicielem. Przykładowo, jeśli w poczcie e-mail dostaliśmy odpowiedź automatyczną „ta osoba już tu nie pracuje” usuwamy jej nieaktualny służbowy adres email z bazy od razu, a nie po ośmiu latach.

Bezpieczeństwo

GK PGE dba i kładzie nacisk na bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo Danych. Wdrażamy procedury, szkolimy pracowników i ponosimy nakłady. Jednak aby to było skuteczne, wszyscy musimy stosować się do zasad bezpieczeństwa, a nie szukać dróg na skróty, ani wierzyć, że tym razem nic złego się nie stanie.

Rozliczalność

Dokumentujemy postępowanie z Danymi, aby być w stanie rozliczyć się ze spełnienia naszych obowiązków. Tego wymaga od nas prawo oraz rzetelność.