Kwestie cen energii w drugim półroczu 2024 r. reguluje ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

 

Cena maksymalna

  • Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. będzie obowiązywać maksymalna cena za prąd dla gospodarstw domowych.
  • Cena maksymalna będzie wynosić 0,50 zł netto - bez VAT i akcyzy (0,62 zł brutto) za kWh.
  • Nie musisz składać żadnych oświadczeń - cenę maksymalną automatycznie uwzględnimy w rozliczeniach.

 

Bon energetyczny

  • To jednorazowe świadczenie pieniężne, które trafi do gospodarstw domowych o najniższych dochodach.
  • Wniosek o wypłatę bonu możesz złożyć w urzędzie gminy od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

 

Dodatkowy upust 10%

Dla gospodarstw domowych [1]:

  • Upust zastosujemy w rozliczeniach w 2024 roku, jeśli w punkcie poboru energii (PPE) poziom zużycia w od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniósł nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.
  • Upust wyniesie 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji, jaką odbiorca poniósł w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. [1]​​​​​​
  • Jeśli od 1 października 2022 do 31 grudnia 2023 odbiorca uprawniony kupował energię od kliku sprzedawców, powinien do 15 lipca 2024 r. złożyć oświadczenie o łącznej kwocie rozliczenia sprzedaży energii oraz usługi dystrybucji energii.

[1] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.