Oświadczenie wypełnia Nowy Klient, w celu zgłoszenia Cesji Umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla Klientów indywidualnych.

Po wypełnieniu formularza zweryfikujemy Twoje dane, w kolejnym kroku prześlemy Tobie oraz dotychczasowemu właścicielowi wszystkie dokumenty - umowę podpiszecie elektronicznie, za pomocą platformy Autenti. Więcej informacji o Autenti - kliknij tutaj.