Zapłać o 125,34 zł mniej za prąd

 

slider-2022-uokik-01-1-.jpg
 
W ramach nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną gospodarstwa domowe zapłacą o 125,34 zł mniej za prąd z 2023 r.

Z obniżki mogły skorzystać gospodarstwa, które spełniły jeden z warunków określonych w rozporządzeniu:

  • zweryfikują i potwierdzą poprawność swoich danych, które posiada PGE Obrót lub
  • wyrażą zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót korespondencji elektronicznej, w tym faktur VAT (PGE eFaktury), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym lub
  • wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji produktach i usługach, które oferuje PGE Obrót lub
  • zmniejszą w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2023 r., a 30 września 2023 r. zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95% w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2022 r. a 30 września 2022 r. lub
  • są prosumentami energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub
  • złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Oświadczenia złożone w ramach rządowej tarczy solidarnościowej (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub rolnicze gospodarstwa domowe).

Jeśli nie spełniłeś żadnego z określonych warunków, a otrzymałeś obniżkę, to powiększymy Twój rachunek o kwotę, o którą pomniejszyliśmy należność za 2023 r.

lumipge_site