Zapłać o 125,34 zł mniej za prąd

 

slider-2022-uokik-01-1-.jpg
 
W ramach nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną gospodarstwa domowe zapłacą o 125,34 zł mniej za prąd z 2023 r.
Z obniżki mogą skorzystać gospodarstwa, które spełnią określone w rozporządzeniu warunki [1].

 

W związku z tym zachęcamy, aby do 15 grudnia br.: 

 • zweryfikowali i potwierdzili Państwo poprawność swoich danych umownych, które posiada LUMI;
 • wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji, w tym faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach, które oferujemy.

 

Jak to zrobić?

 • elektronicznie, przez e-formularz - wypełnij formularz
 • telefonicznie na nr 22 340 30 40, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00;
 • korespondencyjnie na adres ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków, na wzorze formularza - pobierz formularz.

 

[1] Z obniżki mogą skorzystać gospodarstwa, które spełnią warunki określone w rozporządzeniu:

 • zweryfikują i potwierdzą poprawność swoich danych, które posiada PGE Obrót lub
 • wyrażą zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót korespondencji elektronicznej, w tym faktur VAT (PGE eFaktury), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym lub
 • wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji produktach i usługach, które oferuje PGE Obrót lub
 • zmniejszą w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2023 r., a 30 września 2023 r. zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95% w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2022 r. a 30 września 2022 r. lub
 • są prosumentami energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub
 • złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Oświadczenia złożone w ramach rządowej tarczy solidarnościowej (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub rolnicze gospodarstwa domowe).

 

 

Kwotę obniżki zaksięgujemy automatycznie na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań. Jeśli na twoim koncie rozliczeniowym występują zaległości w płatnościach, to w pierwszej kolejności przeznaczymy tę kwotę na ich pokrycie.

Jeśli nie spełnisz żadnego z określonych w rozporządzeniu warunków [1] do zastosowania obniżki, to w 2024 r., po przeprowadzeniu weryfikacji, powiększymy Twój rachunek o kwotę, o którą pomniejszyliśmy należność za 2023 r.

lumipge_site