Jak przejść do Lumi

jak-przejsc7.png

 

Jakie dokumenty dostarczyć do Lumi?

Jeżeli nigdy wcześniej nie korzystałeś z prawa zmiany sprzedawcy - wystarczy, że przekażesz nam swoją ostatnią fakturę rozliczeniową.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Lumi wypowie Twoją dotychczasową umowę oraz zgłosi zmianę sprzedawcy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Jeżeli korzystałeś już z prawa zmiany sprzedawcy, wystarczy, że przekażesz nam swoją ostatnią fakturę rozliczeniową.

Jeśli masz sprzedaż rozdzieloną (oddzielnie otrzymujesz faktury za sprzedaż i dystrybucję) to wystarczy, że przekażesz ostatnią fakturę dystrybucyjną i poinformujesz nas kto jest Twoim sprzedawcą.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Lumi wypowie Twoją dotychczasową umowę oraz zgłosi zmianę sprzedawcy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Występuje gdy w Twoim  mieszkaniu/domu dotychczas nie było prądu lub gdy licznik został zablokowany lub zdemontowany. 

Jeśli kupiłeś mieszkanie od dewelopera w którym znajduje się układ pomiarowy, lecz licznik jest zaplombowany (nie jest pobierana energia czynna) to wystarczy, że przekażesz nam protokół zdawczo-odbiorczy od dewelopera.

Dodatkowym, przydatnym dokumentem jest zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej. Ten dokument najczęściej dostarcza deweloper bezpośrednio do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, lecz jeśli jesteś w jego posiadaniu, również możesz nam go przesłać.

Jeśli kupiłeś dom wystarczy, że przekażesz nam zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej, bądź poinformujesz nas, że dokumenty zostały już dostarczone przez Ciebie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego – innogy Stoen Operator sp. z o.o.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Lumi poinformuje Operatora Systemu Dystrybucyjnego o chęci rozplombowania licznika w Twoim mieszkaniu lub zamontowania licznika na Twojej posesji.

Wystarczy, że przekażesz nam akt zgonu / akt poświadczenia dziedziczenia / stwierdzenie nabycia spadku oraz ostatnią fakturę rozliczeniową.

Na podstawie aktu zgonu/aktu poświadczenia dziedziczenia/stwierdzenia nabycia spadku Lumi rozwiąże umowę u innego sprzedawcy oraz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Lumi zgłosi zmianę właściciela do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Wystarczy, że przekażesz nam protokół  zdawczo-odbiorczy wypełniony na druku sprzedawcy, akt notarialny (pierwszą i drugą stronę) i ostatnią fakturę rozliczeniową.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Lumi przepiszę umowę u innego sprzedawcy na Ciebie z datą wskazania licznika, a następnie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Lumi wypowie Twoją umowę oraz zgłosi zmianę właściciela do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Wystarczy, że przekażesz nam ostatnią fakturę rozliczeniową oraz podpisane pełnomocnictwo od dotychczasowego Właściciela.

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw od dotychczasowego Właściciela i od Ciebie Lumi wypowie dotychczasową umowę oraz zgłosi zmianę właściciela do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Wystarczy, że przekażesz nam wypowiedzenie dotychczas obowiązującej umowy oraz ostatnią fakturę rozliczeniową.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Lumi zgłosi zmianę właściciela do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Do wniosku o cesję potrzebujemy:

Wniosek od cedenta lub cesjonariusza, pierwsze 2 strony aktu notarialnego poświadczającego dane osobowe i adres Punktu Poboru Energii oraz protokół zdawczo-odbiorczy.

lumipge_site